مشخصات مقاله

عنوان:  مقايسه خواص فيزيکوشيميايي و عملکردي صمغ فارسي (Farsi Gum) و صمغ درخت بادام شيرين (Almond Gum)
نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اميني راستابي جواد*,نصيرپور علي
 
 *دانشگاه صنعتي اصفهان
 
عنوان مجمع: کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در صنايع غذايي و تغذيه سالم
نوع مجمع:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: سازمان بسيج مهندسين کشاورزي و منابع طبيعي استان البرز، موسسه زرين قلم
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 

صمغ فارسي از تنه و شاخه درختان بادام کوهي (Amygdalus scoparia spach) و صمغ درخت بادام شيرين (almond) از تنه و شاخه درختان بادام شيرين با نام علمي Amygdalus communis L. تراوش مي کند. به دليل تشابه ظاهري و عدم شناخت کافي در اين زمينه، گا ها هر دو نوع صمغ تحت عنوان صمغ فارسي يا صمغ زدو شناخته مي شوند اما بررسي هاي انجام شده نشان داد که صمغ فارسي و صمغ درخت بادام شيرين هم از لحاظ ترکيبات شيميايي و هم از لحاظ خصوصيات عملکردي کاملا با همديگر متفاوت هستند. صمغ درخت بادام شيرين به دليل داشتن ترکيبات با وزن مولکولي بالاتر نسبت به صمغ فارسي، داراي ويسکوزيته بالاتري بود و به دليل همين ويسکوزيته بالاتر قدرت امولسيون کنندگي آن نيز نسبت به صمغ فارسي بيشتر بود. صمغ فارسي توانايي تشکيل کف نداشت اما صمغ درخت بادام شيرين هم توانايي تشکيل کف داشت و هم اينکه کف تشکيل شده از پايداري نسبتا بالايي برخوردار بود.

 
كليد واژه: صمغ فارسي، صمغ درخت بادام شيرين، خواص فيزيکوشيميايي، خواص عملکردي