فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
همايش ملي اندازه گيري جريان سيالات در صنايع نفت، گاز، پالايش، پتروشيمي و آب
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0