فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

تعداد 30 مورد یافت شد از 3
كنفرانس ملي نوآوري در مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات با رويكرد هوشمندي كسب و كار
 صفحه 1 از 3