فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
كنفرانس سراسري دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت، حسابداري و اقتصاد
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0