مشخصات مجمع :  

كنفرانس مديريت و كارآفريني در شرايط اقتصاد مقاومتي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره